Petice: Zachovejme svobodu pohybu v lesích!

Konec svobodného pohybu v přírodě?

Ministerstvo zemědělství připravilo návrh zákona, který umožní vlastníkům obor rozhodovat o vstupu veřejnosti do těchto prostor. V mnoha případech to povede k jejich úplném uzavření veřejnosti.

Tento návrh představuje zásadní změnu oproti současnému stavu, kdy o omezení vstupu do obor rozhoduje státní správa. Návrh zákona je v rozporu s ústavně zaručenou svobodou pohybu, dává majitelům obor nepřiměřené pravomoci a může mít i další negativní vlivy na přírodu.

Zkušenosti s vlastníky obor jsou v Česku často špatné a pokud vláda tímto návrhem jejich lobby ustoupí, bude to nejhorší omezení svobody pohybu od roku 1989. Podepište prosím petici proti tomuto návrhu!

Zákaz vstupu do lesa

Text petice:

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, adresovaná ministrovi zemědělství a vládě České republiky

My, níže podepsaní, vyjadřujeme zásadní nesouhlas s návrhem změny zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, který by umožnil vlastníkům obor rozhodovat o zákazu vstupu veřejnosti. Jsme přesvědčeni, že by to v mnoha případech vedlo k jejich úplnému uzavření pro veřejnost. Tento krok by představoval největší omezení svobody pohybu od roku 1989. Proč nesouhlasíme?

  • Narušení ústavního práva: Navrhovaná úprava zásadně omezuje právo na svobodu pohybu, což je v rozporu s Listinou základních práv a svobod.
  • Nepřiměřenost a legalizace svévolných praktik: Tento návrh neúměrně preferuje vlastnická práva majitelů obor na úkor práva veřejnosti na volný pohyb.
  • Problémy s objektivitou a profesionalitou rozhodování: O případném omezení vstupu musí rozhodnout nestranný odborný orgán státní správy, ne majitel. Proti takovému rozhodnutí musí mít všichni, kterých se týká, možnost se bránit u soudu.
  • Nesouhlas s posouzením plotů jako „drobných staveb”: Návrh zákona také usnadňuje výstavbu oplocení obor bez stavebního povolení, což vede k dalšímu omezování veřejného přístupu do krajiny a nemožnosti objektivního posouzení, zda jsou vůbec potřeba či za jakých podmínek mohou v krajině stát.
  • Negativní vliv na přírodu: Rozšiřování oplocení může negativně zasahovat do migračních tras zvěře a narušovat tak přirozený ekosystém.

Z těchto důvodů žádáme o zamítnutí této části návrhu zákona. V Česku bylo medializováno několik kauz, kdy majitelé svévolně nerespektovali soudní rozhodnutí, které jim nařídilo zpřístupnění protiprávně uzavřené obory. Kauzy obor Radějov, Květov nebo Jelenice ukazují, že by se vláda naopak měla postavit za lidi a posílit vymahatelnost práva. Jak je možné, že někteří majitelé obor nerespektují rozhodnutí soudu, obory nelegálně uzavírají a vláda „za odměnu“ takové chování umožní všem?

Je nepřijatelné, aby byla v Česku přehlížena soudní rozhodnutí a majitelům obor umožněno legalizovat stav, který je v rozporu s právem a zájmy veřejnosti.

Podpisem této petice vyzýváme k přehodnocení návrhu zákona a k ochraně práv veřejnosti na svobodu pohybu a přístup do naší krajiny.

–Petiční výbor:

  • Michal Berg, spolupředseda Strany zelených
  • Magdalena Davis, spolupředsedkyně Strany zelených
  • Petr Doubravský, kandidát do Evropského parlamentu
Je mi více než 15 let a souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely informování o petici a činnosti Strany zelených.

Souhlas je možné kdykoli odvolat na soukromi@zeleni.cz. Vaše osobní údaje jsou zpracovány podle zásad zpracování osobních údajů Strany zelených.

Obora
Obora
Obora


Dvacet let boje za svobodný průchod krajinou mého dětství

Na Opavsku, v údolí řeky Moravice, jsem vyrůstal. U starého Weisshuhnova splavu jsme s tátou chytali ryby a později na střední škole jsme se sem jezdili koupat s partou kamarádů a kamarádek. To vše skončilo v roce 2000. Mnoho kilometrů krásné krajiny přírodního parku Moravice si po pochybných kšeftech se státem nechal oplotit majitel obory, společnost Opavská lesní. Snažili jsme se proti tomu protestovat a byla to vlastně moje první zkušenost s aktivismem. A nikdy bych nevěřil, že se potáhne mým životem ještě po více než dvaceti letech.

Majitel obory původně sliboval, že zůstane i po oplocení přístupná. To ale trvalo jen několik let. Po několika letech byla z obory přemístěna cyklostezka, za pár dalších roků pak přístup zavřel pevný zámek. Lidé, okolní obce i státní správa se ale nevzdaly a s majitelem obory se o volný přístup soudili. Kauza se dostala až k Ústavnímu soudu a i ten potvrdil, že na trvalé uzavření obory nemá majitel právo.

Vedlo to k nápravě situace? Ne. Arogance majitele, který v oboře pořádá komerční lovy zvěře a nechce při tom být rušen, jej dovedla do stavu, že nerespektuje ani Ústavní soud. A co na to naše vláda? Člověk by čekal, že se bude snažit vymoci dodržování zákona. Ne. Vláda naopak chce tohle svévolné jednání legalizovat.

To se mi opravdu nelíbí. Proto existuje tahle petice. Boj za svobodný průchod krajinou - jednu z nejcennější věc, kterou nám dává naše ústava - pokračuje. A věřím, že mě v tom nenecháte.

–Michal Berg

spolupředseda Strany zelených

-->